Skoleskyss

  • Skriv ut
  • Tips en venn

Du har rett til gratis skoleskyss hvis de bor mer enn 6 km fra skolen. Funksjonshemmede elever har rett til skyss uavhengig av avstand.

Avstanden regnes etter den korteste gangavstanden mellom hjem og skole. Du må ha folkeregistrert adresse i Akershus for å ha rett til skoleskyss.

Slik får du gratis skoleskyss

XXX om hvem du kontakter på skolen/hva du skal gjøre for å få skoleskyss. Se Drømtorp som eksempel.

Kontakt trafikkselskapet Ruter hvis du har spørsmål som skolen ikke kan svare på.

Klage på avslag?

Kontakt Ruter – post@ruter.no
Telefon:  40 00 67 00

Lang reisetid

Dersom du bruker mer enn 15 timer per uke i reise- og ventetid mellom hjem og skole, har du rett til å få et tilpasset transporttilbud. Tiden regnes normalt i forhold til skolens formelle start- og sluttid, ikke den enkelte elevs timeplan.

Elever som går på skole i Oslo

Akershus-elever som velger å gå på skole i Oslo, må selv betale transporten. Vi anbefaler å kjøpe ungdomskort.

Flere tips:

  1. Legg til en aktuell kontaktperson i høyre spalte. ("Legg til person")
  2. Legg inn en pdf-versjon av kartet som viser 6-km-grensen ("Legg til vedlegg")
  3. Legg inn en lenke til Akershus fylkeskommunes informasjon om skoleskyss. ("Legg til lenke")