Klage på karakteren

  • Skriv ut
  • Tips en venn

Mener du at noen av karakterene du fikk på vitnemålet var feilaktige? Du har anledning til å klage. Fristen er 10 dager fra du fikk vite om karakteren.

Elevene i de videregående skolene til Akershus fylkeskommune kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter.

Du har rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for om du vil klage. Retten til begrunnelse gjelder likevel ikke på skriftlig eksamenskarakter.

Slik klager du

  • Klagen må være skriftlig og undertegnet, helst skrevet på PC og datert.
  • Alle typer klager skal sendes til rektor. Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt.
  • Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter til muntlig eksamen, bør klagen begrunnes. Hvis du klager på karakter til skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte (hvis du er under 18 år) er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort dere kjent med den.

Hvis du ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen avbrutt. Fristen begynner å løpe igjen når du har fått begrunnelsen.

Les mer om klagebehandling og klagenemnda på nettstedet til Akershus fylkeskommune.

***

Flere tips:

  1. Legg til eventuell kontaktperson ved skolen i  høyre spalte ("Legg til person")
  2. Legg inn lenken til Akershus fylkeskommunes info om temaet i høyre spalte ("Legg til lenke")

 

 

 

 

 

Relaterte lenker