1 - Video

Det er mulig å laste opp videofiler og spille av videofiler på nettstedene til de videregående skolene. For avspilling av video på internett så er det enkelte krav som må følges. Disse kravene er satt i henhold til kompabilitet ovenfor ulike operativsystemer og nettlesere. I tillegg er det et statlig krav om standarisering av videoformat som skal brukes på offentlige nettsteder.

Dette dokumentet viser hvordan man enkelt kan oppnå disse kravene uten videre forkunnskaper om video.